Menu Close

Clients

Advitaa Iron & Steel Pvt. Ltd.

Andrey Distilleries Company, Orisa

Dr. Amit Meshram, Nagpur

Anuradha Suvarna, K.C. Mahindra Education Trust & Nanhi Kali, Mumbai

Dr. N.D.Patil (New Vision Eyecare center), Nagpur

FoodX (Meghdoot Restuarant), Andheri, West, Mumbai

Gajasha Graphics, Nagpur

German Remedies Ltd., Worli, Mumbai

Hotel Aura C-food Lounge Bar, Banglore

Hotel Sahil, Bombay Centre, Mumbai

Hotel Tirupati, Andheri, Mumbai

Hotel Vaishali Garden, Chembur, Mumbai

Maitahli (Fashion Designer), Marine Line, West, Mumbai

Meghdoot Restuarant, Ghatkoper, East, Mumbai

Mr. Dandakar, US

Mumbai Magic Restuarant, Ghatkoper, West, Mumbai

Mumbai, Maithili’s Marine Drive, Mumbai

Popular Steel Trading, Doha – Qatar

Prakruti Resorts Pvt. Ltd., Raigadh, (ms)

Pratishthai, Restaurant & Bar, Chembur, Mumbai

Pritish Mungmode, Nagpur

S.P.J. Sadhana School, Mumbai

Sai Enterprises Pvt. Ltd, Nagpur

Saiba Restaurant & Bar, Manipal, Dist. Karnataka

Sameer Mali, Mumbai

Seven Star School, Nagpur

Shayamprabha Packaging pvt ltd.

Shreyas Ayur Pharma, Nagpur

Silverline Technologies Ltd., Seepz, Mumbai

Stefon Constructions Pvt. Ltd, Mumbai

Strands, (Fashion Designer) Mumbai

TecnoFab, Amravati

Udaya Restaurant & Bar, Chembur, Mumbai

Unique Public School, Wardha

Wankhede Cricket Academy, Nagpur

Quick Contact

Call

+91 70570 78070

+91 9869 69 2707 

Email

gtayde@rediffmail.com